Echt verschil met de Facility Management Software

Hoe verrijkend kan het zijn op je eigen foute inschattingen te worden gewezen. Zulks overkwam mij, want ik dacht de waarheid in pacht te hebben maar stiekem had ik het helemaal bij het verkeerde eind. Soms moet je daar door een ander door geconfronteerd worden. In mijn geval was het een externe partij die bij ons op de werkvloer langskwam om het een en ander onder de loep te nemen en waar nodig over veranderingen te adviseren. Die veranderingen bleken huns inziens op allerlei verschillende lagen in de organisatie te zitten en ook de manier waarop wij onze organisatie zelf organiseren was aan de beurt – mijn terrein. Ik dacht altijd een op logica gestoeld systeem te hebben gevolgd maar met de invoering van de nieuwe Facility Management Software weet ik dat er inmiddels heel veel dingen veranderd zijn op mijn terrein. Ik heb die ontwikkelingen helemaal niet op de voet gevolgd, maar waarom zou ik ook want het is nooit in mijn hoofd opgekomen de dingen te veranderen. En toch, met de nieuwe Facility Management Software zie je echt dat veranderingen goed zijn, dat ze de efficiëntie echt kunnen doen toenemen. Er zijn dingen veranderd waarvan ik niet eens wist dat ze konden, waarvan ik helemaal geen weet had maar waar ik toch heel blij mee ben. In de nieuwe Facility Management Software is alles in één systeem gekomen, en hoeven we niet meer al die verschillende systemen naast elkaar te hanteren, zoals die voor de reserveringen, bezoekersregistratie, contractbeheer en sleuteluitgifte – om nog maar een beperkt aanbod te weerspiegelen van alle systemen die wij naast elkaar hadden lopen. Dat maakt dat het echt een wereld van verschil is hiermee te werken, je kunt alles heel makkelijk oproepen en die overzichtelijkheid is er dus echt.