Het Kano model Lean

Het Kano model Lean is door Norika Kano ontworpen in de jaren ’80 en onderdeel van de Lean Six Sigma methodologie. Het draait bij het Kano model Lean om het inspelen op de behoeften van de klant. Als je als organisatie hier goed van op de hoogte bent, kun je processen en producten zodanig optimaliseren dat je de klant zo goed mogelijk van dienst kunt zijn. Met als gevolg positieve effecten op de bedrijfsvoering en op de perceptie van je organisatie in de ogen van de klant.

In het Kano model Lean worden de klantwensen afgezet tegen de indicatoren ‘mate waarin de behoeften zijn ingevuld’ en de ‘mate van tevredenheid die de klant ervaart’. Verder worden de klantbehoeftes op basis van de volgende drie factoren van elkaar onderscheiden:

  • Basisfactoren (het product moet te allen tijde hieraan voldoen)
  • Prestatiefactoren (hoe meer hiervan, hoe beter)
  • WOW-factoren (extra, verrassende factoren waar de klant bij van wordt)

Uitvoeren Kano model Lean in de praktijk

Voor hulp bij het achterhalen van de eigenschappen van je producten en de wensen van je klanten is het KANO model Lean goed te gebruiken. Dit wordt gedaan aan de hand van een stappenplan dat begint met het in kaart brengen van de eigenschappen van het product. Maak vervolgens onderscheid tussen die eigenschappen. Vergelijk je aanbod met de basiseigenschappen en maak dan een plan voor de overtreffende eigenschappen en kies tot slot de prestatie eigenschappen die de meeste marge opleveren. 

Dit is het Kano model Lean in een notendop. Er zijn verschillende trainingen en cursussen te volgen bij The Lean Six Sigma Company die een gedegen uitleg over dit model geven waarbij je ook over andere tools en methodes uitgelegd krijgt. Het is mogelijk om via hen een gecertificeerd Lean Six Sigma professional te worden.