Vieren verjaardag Florence Nightingale

Vieren verjaardag Florence Nightingale

12 mei was de verjaardag Florence Nightingale en dit wordt elk jaar nog steeds gevierd in de zorg. De verjaardag Florence Nightingale is een belangrijke gebeurtenis omdat deze vrouw een bijzonder leven heeft gehad en op haar manier een mooi steentje heeft bijgedragen aan de zorg van vandaag. Florence werd geboren in Florence, waarnaar zij ook genoemd is. Florence wilde actief zijn in haar leven en ziet met eigen ogen armoede om haar heen en de ziektes die daarmee gepaard gaan. Wanneer ze zeventien is krijgt ze te maken met een griepepidemie, door deze ervaring weet ze dat het haar roeping is om te zorgen voor zieken mensen. Ze bestudeert alles wat met ziektes te maken heeft en bezoekt ziekenhuis in de verschillende delen van het land. Als meisje een baan krijgen is in die tijd nog onwaarschijnlijk en haar ouders verbieden het dan ook om te gaan werken in de gezondheidszorg. Uiteindelijk geven haar ouders wel toe en in 1853 wordt Florence in Londen hoofd van een klein ziekenhuis voor vrouwen uit de betere stand. Ze blijft daar een jaar want de Krimoorlog breek uit. Duizenden mensen sterven aan cholera, dysenterie en tyfus. Florence reist met 28 vrijwilligers af naar een legerhospitaal om daar aan het werk te gaan. Florence wordt door de soldaten uiteindelijk erg gewaardeerd en door alle positieve berichtgeving over haar werkzaamheden wordt ze langzamerhand een nationale bekende. Nog voor haar terugkeer naar Londen wordt er een Nightingale Fonds opgericht, dat geld inzamelt voor opleidingen van verpleegkundigen. Ze start met de opbrengsten een school van verpleegkundigen. Wanneer Florence ziek wordt blijft ze zich nog steeds bezig houden met de werkzaamheden, ze brengt adviezen uit over de gezondheidszorg voor militairen en stimuleert de verbetering van de hygiëne in ziekenhuizen. Een pionier op het gebied van de gezondheidszorg!