WBSO 2018: besparing op jouw Research and Development

Wanneer je een manier zoekt om te besparen op je Research and Developmentkosten dan is een subsidieaanvraag middels de WBSO 2018 voor jou de juiste keus: technisch geschoolde onderzoekers zijn vaak dermate duur dat veel ondernemers ervan afzien om aan Research and Development te doen. Gevolg is dat er een afname te constateren valt in innovatie. Om dit tegen te gaan heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de WBSO-subsidieregeling in het leven geroepen. Met deze regeling kun je per technisch geschoolde medewerker of programmeur soms tot wel €30.000 besparen.

Ondervonden moeilijkheden tijdens het aanvragen WBSO-subsidie

Ondanks deze lucratieve subsidieregeling zijn ondernemers tot op heden nog weifelend wat betreft het aanvragen van een WBSO-subsidie. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat het aanvragen van een regeling als onduidelijk, ingewikkeld en tijdrovend (en daardoor kostbaar) ervaren wordt: wanneer heb je nu recht op een subsidieregeling en wie gaat alle verplichte administratie bijhouden? De werknemers van SUBtracers zijn allen gespecialiseerd in een eigen technisch vakgebied variërend van IT tot Health Science, en van Energie en Milieu tot de Maakindustrie. Zij zullen je bijstaan bij het administratief beheren van jouw subsidieregeling alsmede bijstaan bij het aanvragen van de beste subsidieregeling die bij jouw onderzoeksproject past.

Voorwaardes en regels aan de WBSO-subsidieregeling 2018

Wanneer komt mijn project in aanmerking voor subsidie?

Je komt in aanmerking voor een subsidie wanneer jouw onderzoek nieuw is: zij het een oplossing (of verbetering) voor een technisch/programmatisch probleem, zij het een geheel nieuwe uitvinding/applicatie.

Wat zijn de gestelde voorwaardes vanuit de overheid bij het subsidiëren van mijn project?

De overheid heeft enkele voorwaardes aan de subsidieregeling verbonden. De belangrijkste hiervan zijn:

-Het is toegestaan drie keer per jaar een aanvraag voor WBSO-subsidie te doen. Verschillende aanvragen mogen elkaar niet overlappen, wel mag één aanvraag voor meerdere projecten bestemd zijn.

-Er moet minstens één maand verstreken zijn tussen de aanvraag van de subsidie en de aanvang van het project. Is dit niet het geval dan wordt (dit gedeelte van) jouw project niet vergoed.

-Als zzp’er heb je tot 30 september de tijd om een aanvraag te doen. Als gewoon ondernemer is dat al vóór 31 augustus.

-Afhankelijk van de grootte van je project kan een subsidieregeling 3 of 6 maanden duren. De subsidieregeling stopt eveneens wanneer een project een werkbaar model/programma heeft opgeleverd.