BEZWAAR UWV

UWV bezwaar

Als u een uitkering van het UWV ontvangt, kunt u daar een beslissing over krijgen. Bent u het niet eens met deze beslissing, dan kunt u daartegen in bezwaar bij UWV. Het UWV zal uw situatie opnieuw gaan beoordelen en het UWV zal bekijken of uw bezwaar tegen UWV gegrond is. U moet het bezwaarschrift op tijd indienen bij het UWV, anders zal het UWV uw bezwaar niet in behandeling nemen. De bezwaartermijn bedraagt meestal 6 weken, die begint te lopen vanaf de verzenddatum van de brief waarin de beslissing staat. Als het gaat om een Ziektewetuitkering, dan is de bezwaartermijn meestal korter, namelijk 2 weken. De bezwaartermijn vindt u terug in de brief met de beslissing. Bij een te laat ingediend bezwaarschrift, wordt u niet-ontvankelijk verklaard en wordt uw bezwaarschrift dus niet inhoudelijk behandeld. U kunt ook een voorlopig bezwaarschrift schrijven als u meer tijd nodig hebt om de gronden van uw bezwaar te formuleren. In het voorlopige bezwaar naar UWV geeft u aan dat u de gronden nader zult aanvullen op een later moment.

UWV bezwaar

U moet een bezwaar bij UWV schriftelijk indienen. Dit kan via een brief per post of online met uw DigiD. Het is aan te raden om een aantal bewijzen mee te zenden met uw bezwaarschrift aan UWV. Medische bewijzen stuurt u ook afzonderlijk mee als daar sprake van is. Uw situatie zal dan opnieuw beoordeeld worden tijdens de bezwaarprocedure door UWV. Het UWV kan een hoorzitting met u inplannen, hoewel deze niet verplicht is. Een hoorzitting kan telefonisch of fysiek plaatsvinden. Tijdens de hoorzitting wordt uw bezwaarschrift met u besproken en hebt u de gelegenheid om vragen te stellen aan het UWV.

Het UWV zal binnen 13 weken uitspraak op bezwaar doen. Deze termijn begint te lopen nadat de bezwaartermijn is afgelopen. Als er sprake is van medische redenen heeft het UWV 17 weken de tijd voor een uitspraak. De uitspraak op bezwaar van UWV zult u per post ontvangen.

UWV bezwaar

Let er wel op dat uw bezwaar bij UWV de beslissing niet opschort. De beslissing waartegen u bezwaar hebt ingediend blijft dus geldig totdat het UWV uitspraak heeft gedaan op uw bezwaarschrift. Er kan eventueel een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de rechtbank als u in financiële nood komt.

Bent u het niet eens met de beslissing op bezwaar van UWV, dan kunt u daartegen beroep instellen bij de rechter.