Wat is een directiebeoordeling?

Wat is een directiebeoordeling?
Een directiebeoordeling is een interne bijeenkomst om het kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001) te evalueren. De directie bepaalt dan of het systeem nog steeds effectief is en of het nog steeds voldoet aan de strategie van de organisatie. Zo weet je wat er wel en niet werkt en wat je kunt verbeteren. Dit doe je minimaal een keer per jaar, maar het is verstandig om dit vaker te doen.

Waarom een directiebeoordeling?

Het uitvoeren van een directiebeoordeling is een voorwaarde om van de voordelen van een ISO 9001 certificering te kunnen blijven profiteren. Zo kun je de kwaliteit van je organisatie inzichtelijk maken en blijven verbeteren. Dit is niet alleen handig voor je bedrijfsvoering, maar ook om naar buiten toe aan te tonen dat jullie actief met de kwaliteit van jullie bedrijfsprocessen bezig zijn.

Plan een directiebeoordeling een maand voor een externe audit

Tijdens een directiebeoordeling bespreek je wat er tot twaalf maanden terug is gebeurd. Zo heb je de actuele stand van zaken meteen te pakken en kun je beoordelen hoe de verplichte verbeterinstrumenten functioneerden. Wanneer blijkt dat één van de instrumenten (deels) niet werkt, is het noodzakelijk om dit te onderzoeken en concrete verbeteracties in te plannen.

Uitkomsten vastleggen in verslag directiebeoordeling

Het verslag van de directiebeoordeling dient als bewijsmateriaal dat jullie effectief werken aan de kwaliteit binnen jullie organisatie, en dit wordt gerapporteerd aan de externe auditor. Op basis hiervan kan de auditor beoordelen of je (nog steeds) voldoet aan de vereisten voor de ISO 9001 certificering. Door het uitvoeren van directiebeoordelingen verbetert je kwaliteitsmanagementsysteem jaar na jaar. Je leert van wat wel en niet heeft gewerkt en verbetert steeds verder. Zo ben je steeds beter in staat om aan de vereisten te voldoen.

Directiebeoordeling noodzakelijk voor behoud ISO 9001

Het uitvoeren van directiebeoordelingen verbetert het kwaliteitsmanagementsysteem en bereidt de organisatie goed voor op de externe audit. Zorg ervoor dat de directiebeoordeling periodiek wordt ingepland en dat alles goed wordt vastgelegd. Zo vergroot je de kans dat je aan de eisen van de ISO 9001 certificering voldoet en deze kunt behouden. Werken jouw werknemers veilig? Laat ze een VCA-cursus volgen