Wil of moet je je functie verlaten? Overweeg outplacement

outplacement traject

Als je als personeelslid met een vast contract bij een bedrijf werkt, dan waan je je waarschijnlijk veilig, in die zin dat je er geen rekening mee houdt dat je binnenkort opeens ontslagen wordt. Nu klopt het inderdaad dat een bedrijf je dan niet zomaar mag ontslaan, maar als een werkgever echt van je af wil of moet – bijvoorbeeld door een reorganisatie of een bezuiniging – dan leert de praktijk dat het dan ook gebeurt ook. Uiteraard gaat dit dan niet zonder slag of stoot. Als je als personeelslid met een contract voor onbepaalde tijd uit je functie wordt ontheven, dan heb je gelukkig allerlei rechten. De kans is groot dat je voor een keuze wordt gesteld. Zo kun je enerzijds een bepaald aangeboden geldbedrag accepteren als tegenprestatie dat je contract wordt ontbonden, maar ook kun je een outplacement traject aangaan. Lees hieronder wanneer je normaal gesproken waarvoor gaat.

outplacement traject

Wanneer kies je voor een geldbedrag?

Kiezen voor het geld lijkt ongetwijfeld aantrekkelijk. Dit is immers een snelle manier om een aardige smak geld te ontvangen. Maar bedenk je dat uiteindelijk alleen mensen die echt goed in de banenmarkt liggen hier verstandig aan doen. Goed in de banenmarkt liggen houdt in dat de kans aanzienlijk is dat je snel weer een nieuwe baan hebt. Jonge mensen met specialisaties in werkvelden waar personeel nodig is vallen hier met name onder. 

In deze situaties is outplacement verstandiger

Als je van jezelf inschat dat je baankansen niet extreem gunstig zijn, dan is het verstandiger een outplacement traject in te gaan. Dit traject wordt dan al ingezet terwijl je nog werkzaam bent. Het staat doorgaans onder begeleiding van een outplacementbureau dat je volop ondersteuning biedt in de zoektocht naar een nieuwe uitdaging. Dit alles wordt gefinancierd door je werkgever.