Ziekteverzuim onderzoek wat is dat?

Ziekteverzuim onderzoek

Ziekteverzuim is een grote kostenpost voor een ondernemer en niet alleen financieel. Een werknemer die verzuimt moet worden vervangen en ingewerkt. Dat kost andere werknemers extra inzet. Is het draagvlak daarvoor groot genoeg? Er kan namelijk veel onvrede op de werkvloer ontstaan als personeel werkzaamheden van een collega moeten overnemen. Zij worden extra belast. Het is dus zaak om te proberen ziekteverzuim tot een minimum te beperken. Dat kan door te zorgen voor de juiste arbeidsomstandigheden en door goed contact met je medewerkers te onderhouden, zodat je weet wat er speelt.

De juiste sfeer tussen de mensen en een goed werkklimaat kunnen er mede voor zorgen dat mensen minder verzuimen. Loopt het in jouw bedrijf de spuigaten uit, laat een ziekteverzuim onderzoek uitvoeren door een erkend en gespecialiseerd bureau: DPD-consultancy (bedrijfsrecherche).

Ziekteverzuim onderzoek

Ziekteverzuim onderzoek bij vermoedens van fraude

Vermoed je fraude bij ziekteverzuim in je bedrijf, laat een onderzoek doen. Is er sprake van een onterechte ziektemelding, worden de regels na een ziekmelding niet nageleefd tijdens ziekteverzuim, neem contact op met DPD- consultancy, bedrijfsrecherche die een en ander voor je uitzoekt. Zij werkt als volgt:

–       na jouw melding wordt er een afspraak met je gemaakt om jouw vermoedens te bespreken;

–       er wordt een plan van aanpak gemaakt;

–       je krijgt een indicatie van de kosten;

–       het wordt duidelijk of het zin heeft de bedrijfsrecherche in te zetten;

–       bij bewezen ziekteverzuimfraude krijg je advies over de vervolgstappen.

Lees de reviews op de website van dit bedrijfsrecherchebureau, zodat je zeker weet dat deze weg de beste is om in te slaan als je problemen hebt met onterecht ziekteverzuim onder je personeel.