Drukvaten

Een drukvat, ook wel expensievat genoemd, vangt drukteverschillen op. Vloeistoffen of gassen worden opgevangen in een vat en soms het nodig om dit vat onder druk te zetten. Deze drukvaten worden voor uiteenlopende toepassingen gebruikt en bij Klip hebben ze de ervaring en expertise om jou bij alle mogelijke toepassingen te helpen. Al het apparatuur van Klip voldoet aan de juiste richtlijn drukapparatuur, zodat je zeker weet dat alles goed en veilig gebeurt. Neem contact op met de experts voor meer informatie en stel alle vragen met betrekking tot drukvaten. Zo ga je goed geïnformeerd een mooie samenwerking aan.

Toepassingen drukvaten

In vaten kunnen verschillende toepassingen en substanties worden bewaard en zo zijn er ook allerlei verschillende vormen en ontwerpen nodig gemaakt van diverse materialen. Bij Klip vind je alle denkbare drukvaten, zodat er altijd een geschikt drukvat voor jou tussen zit. Drukvaten worden in industriële omgevingen als chemie, reactorvaten, mijnbouw en raffinaderijen gebruikt. Maar ook andere industrieën gebruiken drukvaten als onder meer drukreactor, distillatietoren, autoclaaf en hydraulische tanks. Het is ook mogelijk om een drukvat als opslagtank te gebruiken voor stoffen als ammoniak,  butaan, chloor en propaan.

Goede samenwerking

Bij Klip vind je verschillende drukvaten voor elke gewenste toepassing. Bij Klip bespreek je samen voorafgaand aan het project alle specificaties, eisen en wensen voor het drukvat. Op basis daarvan maken engineers van Klip voorberekeningen, zodat je niet voor onverwachte kosten komt te staan. Je krijgt meteen een duidelijke inschatting van de kosten. Na het akkoord gaan de experts van Klip met jou in gesprek over de planning. Het drukvat wordt uitvoerig getest en eventueel gecertificeerd. Zo krijg jij altijd het drukvat dat je nodig hebt.