Leren op de manier zoals jij dat wenst

Veel organisaties worstelen met het samenstellen van een perfect opleidingsaanbod. Hoe kun je de vereiste kennis op een goede manier overbrengen op de medewerkers zonder dat zij daarbij hun motivatie verliezen? Of, beter nog, hoe kun je medewerkers juist stimuleren om nog meer betrokken te raken bij hun werk? De een heeft het meeste baat bij een klassikale training terwijl de ander beter functioneert in een online training. Ieder mens heeft een eigen leerstijl. Logisch dus dat organisaties het soms lastig vinden om een geschikte leervorm voor iedereen te vinden. Om zoveel mogelijk aan te kunnen sluiten op diverse behoeften is de leervorm blended learning ideaal. In deze leervorm staat het combineren van verschillende onderwijstypes centraal. Zo creëer je een afwisselend lesprogramma waarbij iedereen tenminste één keer te maken heeft met zijn of haar favoriete leerstijl. Meer informatie over blended learning kun je vinden op  https://tinqwise.nl/wat-we-voor-je-doen/themas/onboarding-offboarding

Traditionele versus moderne leervormen

Iedere leerstijl heeft zijn voor- en nadelen. Zo kan een traditionele manier van een onderwijzer in een klaslokaal een onderwerp extra boeiend maken. Mensen die goed kunnen luisteren en interactie met de docent en medestudenten prettig vinden gedijen vaak goed in deze leeromgeving. Er is ruimte tot het stellen van vragen en het starten van een groepsdiscussie. Studenten kunnen groepsopdrachten uitvoeren en met elkaar sparren. Ook kunnen vaardigheden als presenteren en discussiëren in de praktijk geoefend en getoetst worden. In deze vorm van leren heeft de docent een essentiële rol. Hij of zij dient de kennis op een effectieve wijze over te brengen op de studenten en zorg te dragen voor een prettige sfeer. Zeker in het geval van grote groepen is het een uitdaging om alle studenten mee te krijgen in het leerproces. Een meer moderne lesmethode daarentegen is die van e-learning ofwel het aanbieden van online cursussen. De voordelen hiervan zijn dat plaats en tijd niet relevant zijn. Zolang er internetverbinding is, is deze leervorm toegankelijk voor iedereen. Met name mensen die goed zelfstandig kunnen werken en leren stellen deze methode op prijs. Zij kunnen de cursus immers doen waar en wanneer het hen uitkomt. Ook het bepalen van het eigen tempo kan een pluspunt zijn. Klassikale leervormen gaan voor sommigen te langzaam terwijl anderen moeite hebben om het tempo bij te houden. Het toepassen van korte opdrachten en vragen geeft een interactieve dimensie aan een online cursus, maar een direct aanspreekpunt zoals een docent kan het niet vervangen. 

Alles ineen met blended learning

Gelukkig is het tegenwoordig goed mogelijk om beide vormen met elkaar te combineren. Een korte opfriscursus kan bijvoorbeeld prima gedaan worden met een online training. Een uitgebreidere cursus kan wellicht beter een (deels) interactieve opzet hebben. Tinqwise is gespecialiseerd in het begeleiden van organisaties met het opzetten van hun lesprogramma. Ondanks dat de inhoud en de doelgroep zeer uiteenlopend kunnen zijn, is het na te streven doel altijd om de lesstof op een effectieve manier over te brengen. Een veelgebruikte oplossing hiervoor is blended learning.